Metsameede 5. - 25. veebruar 2020

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. – 25. veebruar 2020

 • Milliseid töid toetatakse?
 • Hooldusraie kuni 30-aastases puistus
 • Kasvavate puude laasimine
 • Ulukikahjustuste ennetamine
  • repellendi soetamine ja kasutamine
  • tüvekaitsmete ja ladvakaitsmete soetamine ja kasutamine
 • Tormi või tulekahju tagajärjel hukkunud metsa taastamine Männikärsaka ja juurepessu vastase tõrjevahendi soetamine ja kasutamine 
  • kahjustuse kõrvaldamine
  • uue metsakultuuri rajamine
  • maapinna mineraliseerimine loodusliku uuenduse tekkele kaasaaitamiseks
  • metsauuenduse hooldamine

 

Metsaühistud saavad taotleda toetust ka metsaseadmete ja tarvikute soetamiseks ning metsatulekahju ennetamiseks.

Täpsemalt saab lugeda Erametsakeskuse kodulehelt: eramets.ee/toetused/metsameede/