2021. aasta siseriiklike toetuste voorude tähtpäevad:

1. metsaühistu toetuse taotlus 10. märts

2. metsa sertifitseerimise toetuse taotlus 10. märts

3. pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotlus 01. juuli

4. metsa uuendamise toetuse taotluse esimene voor 01. juuli

5. metsamaaparandustööde toetuse taotlus 01. september

6. üraskikahjustuste ennetamise toetus 13. september

7. metsa uuendamise toetuse taotluse teine voor 01. detsember

8. metsa inventeerimise toetuse taotlus 13. detsember