2020. aasta siseriiklike toetuste voorude tähtpäevad:

1. metsaühistu toetuse taotlus 16. märts

2. metsa sertifitseerimise toetuse taotlus 16. märts

3. pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotlus 01. juuli

4. metsa uuendamise toetuse taotluse esimene voor 01. juuli

5. metsamaaparandustööde toetuse taotlus 02. september

6. metsa uuendamise toetuse taotluse teine voor 02. detsember

7. metsa inventeerimise toetuse taotlus 16. detsember