Metsa uuendamise ja inventeerimise toetuste tähtajad saabumas

Metsa uuendamise toetuse taotlemise tähtaeg on 1. detsembril 2022.a

Metsa inventeerimise toetuse taotlemise tähtaeg on 13. detsembril 2022.a

 Toetusi saab taotleda ainult metsaühistu oma liikmetele.