Ulukitõrje vahend TRICO

Lugupeetud metsaomanikud!

Palun andke teada oma soovist osta ulukitõrje vahendit Trico.

Ain Malm, tel. 5165817

Tähelepanu metsaomanikud! Metsamajanduskava!

Peagi algab uus raiehooaeg. Soovitame metsa inventeerimise andmed üle vaadata. Juhul kui metsakava on lõppenud, on praegu õige aeg tellida uued metsamajanduskavad. 1. detsember on uus toetuste taotlemise tähtaeg. Enne seda peab olema kava kehtestatud.

Võtke ühendust metsaseltsiga, sest toetust saab taotleda vaid metsaühistu liige. 

Natura metsatoetuse taotlemine

Natura metsa toetus (ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala)

Järgmine toetuse taotlemise võimalus on 2022.a.

Vajaduselt aitab taotlust vormistada Ain Malm, tel. 5165817. Palun kohtumise aeg eelnevalt kokku leppida.

Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Natura toetust saab taotleda erametsaomanik enda omandis olevale metsaalale. Toetuse määrad on:

  • Natura 2000 alal asuvas ja väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvas sihtkaitsevööndis 110 eurot hektari kohta aastas.*

  • Natura 2000 alal piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Seda võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks.*

*Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni tulumaks.
Loe toetuse deklareerimisest lähemalt siit.

Taotluse saab esitada vaid e-PRIA portaalis.

Taotluse esitamiseks on vaja toimivat ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID-d! E-PRIA portaali saab sisse logida ka pangalinkide kaudu.

Natura hüvitise taotlemiseks on võimalik anda ka volitus. Loe lähemalt SIIT. Paberil allkirjastatud volituse võib saata PRIAsse. Vormid leiad allpoolt vajutades “lisadokumentide vormid”.

E-PRIAsse saab sisse logida uue portaali kaudu, taotluse esitamiseks tuleb sealt edasi liikuda vanasse e-PRIAsse valides siniselt menüüribalt “vana e-PRIA”.

Lisainfot Natura toetuse kohta saab küsida Erametsakeskusest aadressil  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  või telefonidel 5668 3263, 5683 3428.

Ain Malm, Palamuse Metsaselts MTÜ, 5165817

Loe toetuse tingimuste kohta täpsemalt maaeluministri 22.04.2015 määrusest nr 39 “Natura 2000 erametsamaa toetus“.

Toetusega seotud seadused ja määrused ning Lisadokumentide vormid saab valida siit

Toetusõiguslike metsaalade kaart
Otselink kaardile

Sageli esitatud küsimused

Natura metsa toetuse andmise korraldamiseks saab SA Erametsakeskus Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames antavat tehnilise abi toetust.

 

Kaitsealadel kasvatatud ürask on tungimas erametsadesse

Hea metsaomanik!

Kutsume Sind üles enne üraskite lendluse algust oma metsa üle vaatama ja vajadusel juba täna vajalikke tegevusi planeerida, et võimalikke üraskikahjusid leevendada.

Eriti suurt tähelepanu peaks pöörama kaitsealadega piirnevatele kuusikutele, kus tormis heidetud puud on looduskaitselistel eesmärkidel jäänud koristamata. Just sellised puud on üraskitele turvaline toidulaud, kus keegi neid ei sega.

Kui puu on juba kuivanud siis seal enam üraskid ei paljune. Kuivanud puu annab aga märku sellest, et ümbritsevad puud võivad langeda uue põlvkonna üraskite saagiks. Sellised n-ö ohtlikud kohad tuleks metsaomanikul kahjustuse leviku piiramiseks üles otsida.

Kuidas on võimalik üraskikahjusid vähendada?

• Kahjustatud puu metsast välja

Esimene ja kõige tõhusam tegevus on üraskile sobiva toidulaua vähendamine. Enne soojade ilmade saabumist tuleb toores metsamaterjal ja värske tormikahjustus metsast välja vedada. Kui metsamaterjali tavaliselt keegi pikemaks ajaks metsa ei jäta, siis tormikahjustuse koristamine on tänavu olematu talve ja pehme pinnase tõttu osutunud suureks probleemiks. Juba TÄNA oleks vaja ohtlikud kohad üles otsida ja mõelda mis seal teha annaks – kuidas puud nii kätte saaks, et pinnast eriti ei lõhuta. Kui värske tormimurd (okkad veel küljes) koristada õigeaegselt, aitab see vältida üraskite sigimist. Pehme pinnase tõttu ei pruugi puid metsast kätte saada, siis võib abi olla ka puude koorimisest

• Püünispuud

Üheks võimaluseks on oma metsi kaitsta püünispuude langetamisega – tuleks otsida üles ohtlikud kohad ja piirnevatel aladel langetada püünispuid. Kui üraskid on need asustanud, veetakse püünispuud metsast välja. Püünispuudena saab kasutada ka tormis langenud, veel värskeid puid. Püünispuude õigeaegse väljavedamisega on võimalik vähendada üraskite arvukust metsas.

Kevadel üraskite poolt asustatud puud (s.h püünispuud) tuleb saagida ja välja vedada mõne nädala jooksul pärast nende asustamist (tavaliselt mai keskpaigast juuni esimese pooleni).

• Feromoonpüünised

Feromoonpüüniseid kasutatakse üraskite ligimeelitamiseks siis, kui mardikad juba lendavad. Nende abil on võimalik saada ülevaade üraskite arvukusest, kuid väga efektiivseks tõrjemeetodiks püüniste kasutamist üksi ei peeta.

Anna kahjustustest teada!

Üraskikahjustuste korral esitage teatis Keskkonnaametile. Kahjustuste leviku info on oluline ennetustegevuste planeerimiseks.

Kui näed üraskikahjustuse märke oma naabri metsas, anna talle sellest teada! Kui naabriga ühendust ei saa, võiks teavitada Keskkonnaametit.

Enne tegutsemist tasub kindlasti nõu pidada kohaliku metsaühistu juures tegutseva metsakonsulendiga, et läbi kaaluda kõik üraskitega või nendega võitlemisega kaasneda võivad mõjud!

MTÜ Eesti Erametsaliit www.erametsaliit.ee

2021. aasta siseriiklike toetuste voorude tähtpäevad:

1. metsaühistu toetuse taotlus 10. märts

2. metsa sertifitseerimise toetuse taotlus 10. märts

3. pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotlus 01. juuli

4. metsa uuendamise toetuse taotluse esimene voor 01. juuli

5. metsamaaparandustööde toetuse taotlus 01. september

6. üraskikahjustuste ennetamise toetus 13. september

7. metsa uuendamise toetuse taotluse teine voor 01. detsember

8. metsa inventeerimise toetuse taotlus 13. detsember 

 

 

More Articles...

  1. Metsaomanikule
  2. Ühismüük