31.03   PALAMUSE METSASELTS MTÜ KASVAVA METSA RAIEÕIGUSE MÜÜGI ENAMPAKKUMINE

  • Objekti aadress: Peipsiääre vald, Tartu maakond
  • Alghind: 46 000 €
  • Tähtaeg: 31.03.2020 kell 10:00

 

ANDMED LANGI KOHTA

Müügiüksus: Võilille

 

Katastritunnus: 57602:002:0135

Eraldis: 10. Raieliik: LR. Pindala: 5,3 ha, maht 1638 tm.
Eraldis: 11. Raieliik: LR. Pindala: 0,2 ha, maht 62 tm.
Eraldis: 12. Raieliik: LR. Pindala: 0,2 ha, maht 46 tm.
Eraldis: 19. Raieliik: LR. Pindala: 1,7 ha, maht 571 tm.

 

Katastritunnus: 57602:002:0136
Eraldis: 36. Raieliik: LR. Pindala: 1,5 ha, maht 341 tm.
Eraldis: 37. Raieliik: LR. Pindala: 0,7 ha, maht 185 tm.

 

Raie kokku: 2843 tm. 60%  LV, 25% KS, 10% KU.

 

Andmed 2015 a. metsakava alusel

 

  • Palamuse Metsaselts MTÜ- le ostja poolt makstav vahendustasu. Müügihinnale lisandub vahendustasu 2% müügiüksuse omandamise hinnast, mille kohta esitab Palamuse Metsaselts arve. Ostja ei vabane vahendustasu maksmise kohustusest, kui parimaks tunnistatud pakkumise korral Ostja loobub pakkumisest (kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping jääb sõlmimata ostjast sõltuval põhjusel.
  • Tööde teostamise suhtes jääb Palamuse Metsaselts MTÜ-l  järelevalve teostamise õigus.
  • Langi  müügihind tuleb 100% tasuda enne raie alustamist.
  • Ostja on kohustatud raie alustamisest informeerima metsaühistut.
  • Kokkulepped naabermaaüksuste kasutamiseks (väljaveoteed, laoplatsid jms) sõlmib Ostja
  • Müügi läbirääkimisi alustatakse isikuga, kes pakub kõrgeimat hinda tingimusel,et pakkumine ületab alghinda. Lõpliku otsuse ostja väljavalimise suhtes teeb müüja, arvestades pakkumise kõiki tingimusi.
  • Metsaühistu korraldab kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimise müüja ja ostja vahel.

 

PAKKUMISE INFO

Lisainfo:
Aivar Lääne
Telefon: 5145 543

 

Pakkumine saata:
E-postile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
või
posti teel märkega ”Võilille” aadressil Kirsi 27, Jõgeva linn 48303

 

Vastuses pakkumisele peab olema märgitud: ostja poolt pakutav hind, ostja kinnitus valmisolekust, sõlmida  kõigi pakkumises toodud tingimustega raieõiguse ostu-müügi leping.

 

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.metsauhistu.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.