2021. aasta siseriiklike toetuste voorude tähtpäevad:

1. metsaühistu toetuse taotlus 10. märts

2. metsa sertifitseerimise toetuse taotlus 10. märts

3. pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotlus 01. juuli

4. metsa uuendamise toetuse taotluse esimene voor 01. juuli

5. metsamaaparandustööde toetuse taotlus 01. september

6. üraskikahjustuste ennetamise toetus 13. september

7. metsa uuendamise toetuse taotluse teine voor 01. detsember

8. metsa inventeerimise toetuse taotlus 13. detsember 

 

 

Hooldusraie tegemine USEWOOD combi harvester-kokkuvedajaga

Võimalus tellida USEWOOD combi harvester-kokkuvedajat

täpsem info Ain Malm

tel. 5165817 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kaitsealadel kasvatatud ürask on tungimas erametsadesse

Hea metsaomanik!

Kutsume Sind üles enne üraskite lendluse algust oma metsa üle vaatama ja vajadusel juba täna vajalikke tegevusi planeerida, et võimalikke üraskikahjusid leevendada.

Eriti suurt tähelepanu peaks pöörama kaitsealadega piirnevatele kuusikutele, kus tormis heidetud puud on looduskaitselistel eesmärkidel jäänud koristamata. Just sellised puud on üraskitele turvaline toidulaud, kus keegi neid ei sega.

Kui puu on juba kuivanud siis seal enam üraskid ei paljune. Kuivanud puu annab aga märku sellest, et ümbritsevad puud võivad langeda uue põlvkonna üraskite saagiks. Sellised n-ö ohtlikud kohad tuleks metsaomanikul kahjustuse leviku piiramiseks üles otsida.

Kuidas on võimalik üraskikahjusid vähendada?

• Kahjustatud puu metsast välja

Esimene ja kõige tõhusam tegevus on üraskile sobiva toidulaua vähendamine. Enne soojade ilmade saabumist tuleb toores metsamaterjal ja värske tormikahjustus metsast välja vedada. Kui metsamaterjali tavaliselt keegi pikemaks ajaks metsa ei jäta, siis tormikahjustuse koristamine on tänavu olematu talve ja pehme pinnase tõttu osutunud suureks probleemiks. Juba TÄNA oleks vaja ohtlikud kohad üles otsida ja mõelda mis seal teha annaks – kuidas puud nii kätte saaks, et pinnast eriti ei lõhuta. Kui värske tormimurd (okkad veel küljes) koristada õigeaegselt, aitab see vältida üraskite sigimist. Pehme pinnase tõttu ei pruugi puid metsast kätte saada, siis võib abi olla ka puude koorimisest

• Püünispuud

Üheks võimaluseks on oma metsi kaitsta püünispuude langetamisega – tuleks otsida üles ohtlikud kohad ja piirnevatel aladel langetada püünispuid. Kui üraskid on need asustanud, veetakse püünispuud metsast välja. Püünispuudena saab kasutada ka tormis langenud, veel värskeid puid. Püünispuude õigeaegse väljavedamisega on võimalik vähendada üraskite arvukust metsas.

Kevadel üraskite poolt asustatud puud (s.h püünispuud) tuleb saagida ja välja vedada mõne nädala jooksul pärast nende asustamist (tavaliselt mai keskpaigast juuni esimese pooleni).

• Feromoonpüünised

Feromoonpüüniseid kasutatakse üraskite ligimeelitamiseks siis, kui mardikad juba lendavad. Nende abil on võimalik saada ülevaade üraskite arvukusest, kuid väga efektiivseks tõrjemeetodiks püüniste kasutamist üksi ei peeta.

Anna kahjustustest teada!

Üraskikahjustuste korral esitage teatis Keskkonnaametile. Kahjustuste leviku info on oluline ennetustegevuste planeerimiseks.

Kui näed üraskikahjustuse märke oma naabri metsas, anna talle sellest teada! Kui naabriga ühendust ei saa, võiks teavitada Keskkonnaametit.

Enne tegutsemist tasub kindlasti nõu pidada kohaliku metsaühistu juures tegutseva metsakonsulendiga, et läbi kaaluda kõik üraskitega või nendega võitlemisega kaasneda võivad mõjud!

MTÜ Eesti Erametsaliit www.erametsaliit.ee

Metsa uuendamise ja inventeerimise toetuste tähtajad saabumas

Metsa uuendamise toetuse taotlemise tähtaeg on 1. detsembril 2022.a

Metsa inventeerimise toetuse taotlemise tähtaeg on 13. detsembril 2022.a

 Toetusi saab taotleda ainult metsaühistu oma liikmetele.